WIELKA TAJEMNICA WIARY

Menu witryny

Spowiedź

Do spowiedzi św. w
dni powszednie,
niedziele i święta

zapraszamy pół godziny przed
Mszą św.

Odwiedziny chorych

Osoby zgłoszone
pierwszy piątek miesiąca
od godz. 8.00

Czynna codziennie
po Mszy św.

19.00 - 20.00 (czas letni)
18.00 - 19.00 (czas zimowy)
wtorek, czwartek - narzeczeni

IMG 8140

24 listopada br. o godz. 16.00 w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej odbyła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby na zakończenie Roku Wiary. Biskup pobłogosławił odnowioną figurę Chrystusa Króla, stacje Drogi Krzyżowej, krucyfiks i polichromię ścienną kościoła. W czasie Mszy św. parafianie złożyli księgę darów duchowych.

Parafia w Stobiernej powstała w 1789r. Na początku wierni gromadzili się w drewnianym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, konsekrowanym w 1847r. Kościół ufundował właściciel dóbr sokołowskich Benedykt Józef Grabiński. Tragicznym wydarzeniem w dziejach parafii był pożar drewnianego kościoła w 1890 r. Staraniem ówczesnego proboszcza oraz ogromnym wysiłkiem całej społeczności parafialnej już w 1892 r. wybudowano nowy murowany kościół w stylu neogotyckim, konsekrowany w 1899r. przez biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara. Od 1993r. proboszczem parafii jest ks. Józef Pasiak.

Ważnym odkryciem dla wspólnoty parafialnej była wiadomość, że figura Matki Bożej zdobiąca od ponad 100 lat kościół w Stobiernej jest dziełem Wita Stwosza. Figura Madonny trafiła do kościoła w 1891r. Z badań nad autorstwem rzeźby wynika, że powstała w 1495r., czyli wtedy, kiedy w Krakowie tworzył Wit Stwosz.

...Rapid Gallery Loading...