POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

Menu witryny

Spowiedź

Do spowiedzi św. zapraszamy

pół godziny przed Mszą św. w
dni powszednie,
niedziele i święta
.

Odwiedziny chorych

Osoby zgłoszone
pierwszy piątek miesiąca
od godz. 8.00

Kancelaria parafialna

Czynna

19.00 - 20.00 (czas letni)
18.00 - 19.00 (czas zimowy)
narzeczeni - wtorek i czwartek

Nieczynna

w pierwszy piątek miesiąca,

niedziele i święta

DROGA KRZYŻOWA W ŚWIETLE EUCHARYSTII

Panie Jezu, wyruszamy wraz z Tobą drogą krzyżową. Chcemy dziękować Ci za Twoją obecność w sakramencie Eucharystii. Pragniemy uwielbiać Twoje Ciało i Twoją Krew, które są codziennym pokarmem dla wszystkich wierzących na ziemi.

Umocnij naszą wiarę podczas tej wędrówki i pomóż zobaczyć, jak wielkim i bezcennym skarbem jest sakrament Eucharystii. Daj nam zrozumieć, że jest źródłem życia i jedności Kościoła. I że wszystkie sakramenty święte w Eucharystii mają początek i do Eucharystii nas prowadzą.

 

STACJA I – Pan Jezus na śmierć skazany

Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Kochany Panie Jezu, chociaż jesteś czysty i niewinny, to zostajesz skazany na okrutną śmierć. Ale to dla nas przyjmujesz ten niesprawiedliwy wyrok; chcesz nas zbawić. Wierzę, że chcesz na zawsze pozostać z nami w sakramentach świętych.

 

Panie Jezu, wierzę w Twoje słowa, które wypowiedziałeś do Apostołów w Wieczerniku: „Bierzcie i jedzcie moje Ciało”, „Bierzcie i pijcie moją Krew”. Ty zostałeś z nami w sakramencie Eucharystii, aby umacniać nas, gdy doświadczamy krzywdy i niesprawiedliwości.

Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy:Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany

 

STACJA II – Pan Jezus bierze krzyż na ramiona


Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Kochany Panie Jezu, Ty dobrowolnie przyjąłeś krzyż na swoje ramiona. Objąłeś go i trzymałeś tak mocno, jakby to był Twój największy skarb otrzymany od ludzi.

 

Panie Jezu, Ty wziąłeś swój krzyż z miłością. Wiedziałeś, że zawiśnie na nim Twoje umęczone ciało i spłynie po nim Twoja krew. Wierzę, że przyjmuję to Ciało i Krew w sakramencie Eucharystii, a Ty dajesz mi Boże życie.Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA III – Pierwszy upadek Pana Jezusa pod krzyżem


Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Kochany Panie Jezu, podczas tej drogi upadasz pod ciężarem krzyża. Bo w ten sposób, jesteś blisko nas, gdy my upadamy.

 

Panie Jezu, swoim uczysz, że mamy powstawać z każdego upadku. Podnosisz i umacniasz nas swoim Ciałem i swoją Krwią w sakramencie Eucharystii. Dajesz nam siły do wspólnej wędrówki z Tobą.

Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę


Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Kochany Panie Jezu, na drodze krzyżowej spotkałeś swoją Mamę. Ona zawsze była blisko Ciebie. W swoim sercu razem z Tobą dźwigała krzyż.

Panie Jezu, wierzę, że teraz, gdy pozostałeś z nami w sakramencie Eucharystii, Maryja też jest obecna. Gdy przyjmujemy Twoje Ciało i Krew, Ona pomaga nam adorować Ciebie i być dzieckiem w Twoim Kościele. Bo przecież Maryja jest Matką Kościoła.

Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA V – Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Panu Jezusowi


Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Panie Jezu, Twój krzyż jest ciężki. Trudno go dźwigać, bo jesteś już bardzo zmęczony. Pewnie dlatego chętnie przyjmujesz pomoc od Szymona. Jesteś za nią wdzięczny, chociaż on pomagał ci, bo był zmuszony do tego przez żołnierzy.

 

Panie Jezu, nam również dorośli czasem przypominają o Mszy Świętej i spowiedzi. Ale chcemy uczyć się od Ciebie postawy wdzięczności wobec nich. Wierzymy, że Ty z radością przyjąłeś pomoc Szymona, byśmy uczyli się przyjmować Cię do swoich serc coraz chętniej i z coraz większą miłością.

 Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VI – Pan Jezus umacnia Weronikę


Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Panie Jezu, w czasie drogi krzyżowej Weronika przecisnęła się przez tłum i chustą otarła Twoją twarz. Nagrodziłeś jej odwagę – dałeś jej swój wizerunek, w który zapewne wpatrywała się wiele razy.

 

Panie Jezu, wierzę, że gdy patrzymy na Ciebie, ukrytego pod postacią białego Chleba, to widzimy więcej niż Weronika. Widzimy nie tylko Twoje odbicie, ale Ciebie całego; żywego, obecnego i tak bardzo nas kochającego.

Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VII – Drugi upadek Pana Jezusa pod krzyżem


Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Panie Jezu, upadasz po raz drugi pod ciężarem krzyża. Jesteś bardzo wyczerpany. Jednak Ty sam, mimo bólu i trudu, podnosisz się i idziesz dalej.

 

Panie Jezu, wierzę, że wstajesz nie z przymusu, ale z miłości do każdego z nas. Chcesz byśmy – przez Twoją mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie – stali się dziećmi Bożymi. Pragniesz karmić nas sobą w Eucharystii. Chcesz byśmy wędrowali przez życie razem z Tobą. By dar sakramentu Eucharystii czynił nas coraz piękniejszymi Bożymi dziećmi.

Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VIII – Pan Jezus pociesza i upomina niewiasty


Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Panie Jezu, na swojej drodze spotykasz kobiety. Płaczą na widok wielkiej niesprawiedliwości, jaka Cię spotkała. Dostrzegasz je, pocieszasz i uczysz.

Panie Jezu, wierzę, że dzisiaj tak samo przychodzisz do nas. Jesteś obecny w Kościele – w Twoim słowie i w sakramentach świętych. Uczysz nas z wiarą przyjmować Twoje Ciało i Twoją Krew. Pomóż nam w Eucharystii widzieć Ciebie, naszego Pana, Przyjaciela i Zbawcę.

Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA IX – Trzeci upadek Pana Jezusa pod krzyżem


Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Panie Jezu, Twój trzeci upadek jest jeszcze trudniejszy i bardziej bolesny. Jednak powstajesz. Idziesz na górę ukrzyżowania wytrwale i z miłością. Przecież od tego zależy nasze zbawienie – to, że będziemy Bożymi dziećmi. I to, że dar sakramentów świętych będziesz mógł dawać każdemu w Twoim Kościele.

 

Panie Jezu, wierzę, że od chwili chrztu świętego jesteśmy dziećmi naszego Ojca w niebie. A Ty, w sakramencie Eucharystii, dajesz nam siebie, byśmy byli coraz bardziej do Ciebie podobni.

Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA X – Pan Jezus z szat obnażony


Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Panie Jezu, kolejny raz doświadczasz bólu. Twoje poranione ciało odarto z szat. Stoisz przed ludźmi bezbronny i poniżony.

 

Panie Jezu, wierzę, że gdy dajesz nam siebie w sakramencie Eucharystii, jesteś tak samo bezbronny. Twoje Cało i Krew spoczywają w dłoniach kapłanów. Wierzę, że wtedy – pod postaciami Chleba i Wina – jesteś żywy i prawdziwy. Czekasz na nas, by odnawiać w nas szatę łaski.

Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy:Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XI – Pan Jezus przybity do krzyża


Ksiądz: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Panie Jezu, jesteś u celu tej najtrudniejszej drogi. Żołnierze przybijają Twoje ręce i nogi do krzyża. Zgadzasz się na to okrutne cierpienie. I sprawiasz, że Twoja męka i śmierć pozostają obecnie w sakramencie Eucharystii aż do skończenia świata.

 

Panie Jezu, wierzę, że przyjąłeś ten okrutny ból krzyżowania, by dawać nam siebie. W ten sposób odnawiasz w nas siły do wypełniania zobowiązań, które przyjęliśmy w sakramentach świętych.

Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy:Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XII – Pan Jezus daje nam swoje życie

 

Aklamacja
Ksiądz
: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Panie Jezu, przed samą śmiercią dajesz nam Maryję za Matkę. „Wypełniło się!” to ostatnie słowa, które do nas wypowiadasz z krzyża. Swojego ducha powierzasz Ojcu, a z Twojego przebitego boku wypływają woda i krew. Oddałeś wszystko, co miałeś.

 

Panie Jezu, wierzę, że Ty nieustannie dajesz wszystko, bo dajesz nam całego siebie. Jesteś nieustannie obecny i żywy w Kościele pod postaciami Chleba i Wina. Dziękujemy Ci za ten cudowny dar - owoc Twojej męki i śmierci na krzyżu.

Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XIII – Pan Jezus złożony w ramiona Maryi

 

Aklamacja
Ksiądz
: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Panie Jezu, Twoje martwe ciało, zdjęte z krzyża, przyjęła Maryja – Twoja Mama. Ona wytrwała przy Tobie do końca. Teraz, gdy Ty już nie cierpisz, Ona cierpi jeszcze bardziej.

Panie Jezu, wierzę, że Maryja jest naszą Mamą od chwili chrztu świętego. I pewnie bardzo cierpi, gdy nie pamiętamy, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Gdy niedbale i w roztargnieniu przyjmujemy Cię w sakramencie Eucharystii. Pomóż nam, byśmy Jej nie zasmucali.

Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA XIV – Pan Jezus złożony do grobu

                        (otwiera grób – zmartwychwstaje)

Aklamacja
Ksiądz
: Klękam przed Tobą Jezu kochany,
Wszyscy: Uwielbiam Twoje najświętsze rany.

 

Kochany Panie Jezu, zostałeś złożony do grobu. Jednak to nie jest koniec wielkich wydarzeń. Po trzech dniach zmartwychwstałeś. Jest to najważniejsze wydarzenie w historii świata.

Panie Jezu, Ty zmartwychwstałeś i żyjesz! I my razem z Tobą będziemy żyć na zawsze w niebie. Wierzymy w to całym sercem. W sakramencie Eucharystii pomnażasz w nas Boże życie. Chcesz byśmy stawali się do Ciebie coraz bardziej podobni. Byśmy byli świętymi. Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

 

Wszyscy: Panie Jezu, wierzę, że przychodzisz do mnie w Eucharystii.

Wszyscy:Któryś za nas cierpiał rany…                   

    

MODLITWA KOŃCOWA

Panie Jezu, podczas drogi krzyżowej dobrowolnie oddawałeś się ludziom. Twoje ciało było biczowane, cierniem ukoronowane, odarte z szat, przybite do krzyża, aż w końcu umarłeś. Twoja męka, śmierć i zmartwychwstanie każdego dnia uobecniają się podczas Mszy Świętej. W ciszy naszych serc pragniemy dziękować Ci za ten wielki dar. I za największy skarb, jakim mogłeś nam pozostawić – za sakrament Eucharystii. Przymnóż nam wiary, że przyjmując Twoje Ciało i Twoją Krew, uczestniczymy w Twoim dziele zbawienia.

 

 Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w sakramencie Eucharystii. Umacniaj nas, byśmy byli Twoimi wiernymi świadkami. Tobie chwała i cześć na wieki wieków. Amen.