UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

Menu witryny

Spowiedź

Do spowiedzi św. zapraszamy

pół godziny przed Mszą św. w
dni powszednie,
niedziele i święta
.

Odwiedziny chorych

Osoby zgłoszone
pierwszy piątek miesiąca
od godz. 8.00

Kancelaria parafialna

Czynna

19.00 - 20.00 (czas letni)
18.00 - 19.00 (czas zimowy)
narzeczeni - wtorek i czwartek

Nieczynna

w pierwszy piątek miesiąca,

niedziele i święta

Parafialny Zespół Caritas


          21.04.1997r. ks. Proboszcz Józef Pasiak wybrał z parafii osoby, które chętnie chciały poswięcić się pracy na rzecz Kościoła niosiąc swoje posłannictwo drugiemu człowiekowi, który potrzebuje wsparcia w różnych sytuacjach losowych. W dniu 23.04.1997r. zadeklarował powstanie Parafialnego Zespołu Caritas w Kurii Biskupiej. Mocą tego zgłoszenia został nadany statut Caritas Parafii Diecezji Rzeszowskiej przez ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego. PZC liczył 11 członków, od chwili powstania do chwili obecnej działa pod kierownictwem ks. Proboszcza i kontynuuje Dzieło Miłosierdzia. 04.04.2005r. został wybrany nowy zarząd i uzupełniony o nowych członków.

Członkami są:

Od 21.04.1997r.
Dworak Krystyna
Dymos Alicja

Od 04.04.2005r.
Bal Lucyna
Bal Ewa
Chruściel Alina
Dworak Maria
Malec Maria
Kot Maria

Patronem PZC jest błogosławiony Jan Paweł II.

Nasze drogowskazy to: "Bóg Cię powołał", "Idź drogą dobroci".

Postanowienia to dobrowolna modlitwa za wybraną osobę z parafii, która oddaliła się od Boga, lub osobę zniewoloną przez nałogi.

Siłą naszą jest wiara i pragnienie niepozostania obojętnym na drugiego człowieka, niesienie pomocy innym, choćby to miał być nawet najmniejszy gest życzliwości i wsparcia, czy wysłuchania.