UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

Menu witryny

Spowiedź

Do spowiedzi św. zapraszamy

pół godziny przed Mszą św. w
dni powszednie,
niedziele i święta
.

Odwiedziny chorych

Osoby zgłoszone
pierwszy piątek miesiąca
od godz. 8.00

Kancelaria parafialna

Czynna

19.00 - 20.00 (czas letni)
18.00 - 19.00 (czas zimowy)
narzeczeni - wtorek i czwartek

Nieczynna

w pierwszy piątek miesiąca,

niedziele i święta

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Stobiernej

 

Dokumenty źródłowe po raz pierwszy wymieniły Stobierną dnia 3 lutego 1409 roku przy okazji założenia i uposażenia parafii w Łące przez Jana Feliksa Rzeszowskiego. Sama wieś jest z pewnością nieco starsza, gdyż przed 1409 rokiem należała ona razem z okolicznymi miejscowościami do parafii Staromieście.

Do 1789 roku Stobierna należała do dwóch parafii, w Łące i w Nienadówce. O takim podziale zadecydowało położenie wsi, której przysiółek Krzywe stał się częścią parafii Nienadówka z uwagi na sąsiedztwo, zaś pozostała część wsi należała do parafii w Łące.

W roku 1789 wieś Stobierna została wyłączona z parafii Łąka razem z Wólką pod Lasem oraz przysiółkami Grond i Gęsiówka. W tymże roku został wzniesiony drewniany kościółek pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, konsekrowany w 1847 roku. Kościół fundował właściciel dóbr sokołowskich Benedykt Józef Grabiński.

Stobierna należała do diecezji przemyskiej i wchodziła w skład dekanatu rzeszowskiego. Od 1929 przyłączono ją do dekanatu sokołowskiego. 25 marca 1992 roku decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II nastąpiła reorganizacja diecezji polskich. Parafia Stobierna należy odtąd do diecezji rzeszowskiej. Dekretem biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego od 7 października 2004 roku Stobierna należy do dekanatu Rzeszów - Północ.

Od chwili powstania parafii do 1983 roku nie zmienił się skład wsi i przysiółków, które ją tworzyły. Zmiany nastąpiły dopiero w 1983 roku, kiedy to powstała parafia w Wólce Podleśnej. Wpłynęło to na zmniejszenie liczby parafian stobierskich.

Tragicznym wydarzeniem w dziejach parafii stobierskiej był pożar drewnianego kościoła dnia 7 kwietnia 1890 roku, w drugi dzień Świąt Wielkanocnych.

Staraniem ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Nyrkowskiego oraz ogromnym wysiłkiem całej społeczności parafialnej już w 1891 roku wybudowano nowy, murowany kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi Panny, a 31 maja 1899 roku konsekrował go biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar. Proboszczem był wówczas ks. Maksymilian Hajduk.

Kościół usytuowany został na wzgórzu w centralnym punkcie wsi na miejscu starej, drewnianej świątyni. Nie jest znany architekt, który go zaprojektował. Zbudowany został w latach 1890 - 1891, w stylu gotyckim, z czerwonej, palonej cegły. Na frontowej ścianie umieszczono napis: "Ktokolwiek będzie się modlił na tem miejscu wysłuchaj go Panie, a bądź miłościw".

W trakcie działań wojennych 1914 - 1918 kościół nie ucierpiał, chociaż poniósł drobne straty. 

W 1922 roku sprowadzono do parafii dwa dzwony: większy o wadze 190kg i mniejszy o wadze 135kg. Oba te dzwony poświęcił ks. dziekan rzeszowski Michał Tokarski.

W latach 1927 - 28 zawiązał się Komitet Restauracji Kościoła w Stobiernej, którego przewodniczącym był proboszcz ks. Jan Konopka. Za zebrane pieniądze udało się odmalować kościół na zewnątrz.

Na początku 1931 roku otynkowano kościół na zewnątrz i poprawiono dachówkę na kościele.

Podczas II wojny światowej kościół został nieznacznie uszkodzony. Powstałe szkody to wybite szyby i częściowo zniszczona elewacja zewnętrzna, zostały szybko usunięte. Pod koniec lat 40-tych założono w kościele instalację elektryczną.

W latach 1956 - 93 proboszczem był ks. prałat Mieczysław Szewczyk, dziekan dziekanatu sokołowskiego. Dzięki jego staraniom ogrodzono kościół, dach okryto blachą ocynkowaną, odnowiono polichromię, ufundowano organy, ławki, konfesjonały. Wykonano odwodnienie i elewację kościoła oraz ogrodzenie cmentarza.

Z inicjatywy księdza Szewczyka wybudowano kościół pod wezwaniem Św. Jadwigi w Wólce Podleśnej i kaplicę dojazdową w Stobiernej-Krzywe pod wezwaniem Św. Józefa Sebastiana Pelczara Bpa.

Od 1993 roku proboszczem parafii jest ks. Józef Pasiak. Z jego inicjatywy wykonano ogrodzenie kaplicy na Krzywem, odnowiono figurę Chrystusa Króla, stojącą w obrębie dawnego cmentarza przykościelnego, wykonano prace renowacyjne organów. Zainstalowano też mechanizm do odsłaniania obrazu Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz przeprowadzono prace konserwatorskie głównego ołtarza. Pomalowano rónież chór, a na frontowej ścianie kościoła umieszczono mozaikę przedstawiającą Matkę Bożą Fatimską, odnowiono chrzcielnicę, żyrandole, kinkiety, założono drugie okna oraz ułożono kostkę brukową wokół kościoła.

Dekretem biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego część Jasionki (Grond i Gęsiówka), należąca do parafii Stobierna od 1 stycznia 1995 roku została przyłączona do parafii Jasionka.

Ważnym wydarzeniem w dziejach parafii była 100. rocznica konsekracji kościoła w 1999 roku. Nauki rekolekcyjne, które głosił ks. Krzysztof Pastuszak - misjonarz z Belgii były przygotowaniem do uroczystych obchodów tej uroczystości.

Darem Roku Jubileuszowego 2000 był gruntowny remont i rozbudowa kaplicy pod wezwaniem Św. Józefa Sebastiana Pelczara Bpa.

Od 2 - 3 sierpnia 2002 roku przeżywaliśmy nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego, poprzedzone 9-cio miesięczną nowenną.

W dniach od 16 - 22 października 2004 roku miały miejsce misje parafialne, które prowadził ks. dr Stanisław Mazur - kustosz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. W czasie misji 20 października Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Górny poświęcił Dom Parafialny im. Jana Pawła II.

 

   PROBOSZCZOWIE LATA 
1. Ks. Augustyn Pluciński 1789 - 1801
2. Ks. Grzegorz Warmiziński przed 1805
3. Ks. Sebastian Gruszecki 1805-1807
4. Ks. Antoni Stawiński 1808-1824
5. Ks. Józef Maziarkiewicz 1825-1844
6. Adm. Ks. Tomasz Jaszczów 1845-1846
7. Ks. Antoni Prexelle 1847-1870
8. Ks. Ignacy Węgrzynowski 1871-1884
9. Ks. Stanisław Nyrkowski 1884-1897
10. Ks. Maksymilian Hajduk 1898-1910
11. Adm. Ks. Feliks Chudy 1911
12. Ks. Władysław Kisielewicz 1912-1915
13. Ks. Jan Konopka 1916-1915
14. Ks. Tadeusz Sebastyński 1944-1956
15. Ks. Mieczysław Szewczyk 1956-1993
16. Ks. Józef Pasiak od 1993