UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

Menu witryny

Spowiedź

Do spowiedzi św. zapraszamy

pół godziny przed Mszą św. w
dni powszednie,
niedziele i święta
.

Odwiedziny chorych

Osoby zgłoszone
pierwszy piątek miesiąca
od godz. 8.00

Kancelaria parafialna

Czynna

19.00 - 20.00 (czas letni)
18.00 - 19.00 (czas zimowy)
narzeczeni - wtorek i czwartek

Nieczynna

w pierwszy piątek miesiąca,

niedziele i święta

Modlitwa w intencji Misji Świętych

      Najświętsze Serce Jezusa, pragnące dusz naszych, spraw, aby nikt nie pozostał obojętny wobec Twojej Ewangelii, aby nikt nie czuł się zwolniony od czynnej miłości wobec tak wielu  ludzi potrzebujących pomocy i miłości.

IMG 8140

     O Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, poślij od Ojca  Ducha Świętego, aby odnowił oblicze naszej Parafii, aby rozgrzał serca zobojętniałe i zimne, aby przyprowadził do nawrócenia serca niewierne i zdradliwe, aby oświecił serca błądzące, aby w sercach wszystkich ożywił świadomość powołania do apostolstwa w rodzinie, parafii, miejscu pracy, nauki i wypoczynku.

     Maryjo, która rozświetlasz nasze drogi życiowe, wspomóż nas swoim wstawiennictwem w dziele odnowy naszej wsapólnoty parafialnej.Zmobilizuj nas wszystkich, jak kiedyś sługi w Kanie Galilejskiej, do czynu przygotowującego cud przemiany serc. Dopomóż nam na nowo zaprosić Twojego Syna w teraźniejszość i przyszłość naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Amen.

Niepokalane Serce Maryi - módl sie za nami.

Św. Józefie Sebastianie - modl się za nami.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Pod Twoją obronnę... 

 

Październik miesiącem Różańca Świętego

     Różaniec jest modlitwą wypróbowaną przez wieki, prostą i dostępną każdemu człowiekowi, a równocześnie potężną w oczach Bożych. Różaniec jest nie tylko modlitwą ustną, lecz także równocześnie modlitwą myślną. Odmawiając go recytujemy modlitwy i rozmyślamy o Chrystusie i Jego Matce, uczymy się autentycznego chrześcijańskiego życia, przede wszystkim ożywiamy się miłością Boga i człowieka. W różańcu przyjmujemy Słowo Boże - jak to uczyniła Maryja - i prowadzimy z Bogiem dialog, którego owocem staje się prawdziwie chrześcijańskie życie. 

Pytania do myślenia:

  • Jak uczestniczę i przeżywam modlitwę różańcową: w życiu osobistym, w rodzinie i w parafii?
  • Czy staram się słowem i przykładem zachęcać innych do tej modlitwy?
  • Czy różaniec jest dla mnie natchnieniem do podejmowania dzieł miłosierdzia?

Anioł Stróż - jego rola w życiu człowieka

     2 października każdego roku jest wyjątkowym dniem. Dlaczego? Albowiem solenizantami w tym dniu są nasi Aniołowie Stróżowie... Tak, to Dzień Anioła Stróża.Każdy człowiek - bez względu na wyznawaną wiarę - rodzi się z przydzielonym mu Aniołem Stróżem (każde państwo świata również ma własnego Anioła Stróża). Co ciekawe, każdy jeden Anioł Stróż jest inny - zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i o swoje możliwości duchowe. Człowiek rodzi się z określoną pojemnością duchową (daną przez Ojca-Stwórcę) i ma obowiązek rozwijać tą duchowość, która polega na niczym innym, jak na uczeniu się rozmowy (mówienia i słuchania) z Bogiem - w tym także codziennej walce z szatanem i swymi słabościami (wykorzystując do tego cały wachlarz możliwości duchowych, jakie Ojciec pozostawił każdemu człowiekowi: m.in. powinniśmy obcować z trzema Kościołami Świętymi - Zwycięskim w Niebie, Oczyszczającym się w Czyśćcu i Walczącym na ziemi - czy wykorzystywać ogromny rynsztunek duchowy, jaki mamy do dyspozycji: Charyzmaty i Dary Ducha Świętego, Sakramenty Kościoła, Pismo Święte, Różaniec Święty, Szkaplerz i wiele innych). Dlatego to, na ile człowiek odczuwa wyjątkowość swojego Anioła - czy Anioła innej osoby - jest silnie uzależnione od stopnia rozwoju jego pojemności duchowej, a to uwarunkowane jest oddziaływaniem łaski (którą zsyła Bóg), chęciami danego człowieka - wiadomo, jeżeli się czegoś nie chce, to nie da się tego zrobić - bądź uwarunkowane to może być czyjąś modlitwą (a więc staraniami innej osoby, która wyprasza określone łaski dla człowieka, którego darzy miłością.

Czytaj więcej...