POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

Menu witryny

Spowiedź

Do spowiedzi św. zapraszamy

pół godziny przed Mszą św. w
dni powszednie,
niedziele i święta
.

Odwiedziny chorych

Osoby zgłoszone
pierwszy piątek miesiąca
od godz. 8.00

Kancelaria parafialna

Czynna

19.00 - 20.00 (czas letni)
18.00 - 19.00 (czas zimowy)
narzeczeni - wtorek i czwartek

Nie czynna

w pierwszy piątek miesiąca,

niedziele i święta

Nabożeństwa majowe przy kapliczkach w Stobiernej 2017

Maj w Kościele katolickim to czas w sposób szczególny poświęcony Matce Bożej. Każdego dnia wierni uczestniczą w kościołach w nabożeństwach majowych, a niektórzy wieczorami gromadzą się również przy kapliczkach.

Obecność parafian na nabożeństwach majowych w kościele i przy kapliczkach świadczy o postawie wiary i przynależności do Kościoła jako wspólnoty wierzących.

Przeżywając Rok Duszpasterski pod hasłem,, Idźcie i głoście” postanowiliśmy uczestniczyć liczniej w nabożeństwach majowych nie tylko w kościele, ale także przy wybranych kapliczkach, których w naszej parafii jest wiele. Przez taką postawę pragnęliśmy wyrazić również jak ważne są dla nas wartości chrześcijańskie.

Gromadząc się przy kapliczkach, chcieliśmy wskrzesić tradycję wspólnych modlitw i sami duchowo na tym zyskać, a także zintegrować  ludzi głęboko wierzących  i poszukujących .

 Wspólna modlitwa, śpiew litanii i pieśni, przez cztery niedziele gromadziły mieszkańców, którzy przychodzili z różnych części naszej miejscowości . Zdarzało się, że dołączali także przechodnie . Uczestnikami modlitwy były  dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby starsze. Była to okazja nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także spotkań i rozmów.

,,Majówki” przy kapliczkach miały bardzo  uroczysty charakter. Prowadził je proboszcz naszej parafii ks. Józef Pasiak oraz wikariusz ks. Mariusz Korbecki . Program przygotowała pani Teresa Wnęk, a o oprawę muzyczną zadbał pan Lesław Migut. Każde nabożeństwo rozpoczynaliśmy Litanią Loretańską ku czci Matki Bożej, a kończyliśmy Apelem i błogosławieństwem. 

W tym roku modliliśmy się:

 3 maja przy kapliczce obok domu państwa Krystyny i Teofila Dworaków.

Na początku lat 70 XX wieku na fali uroczystości peregrynacyjnych kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, małżonkowie Helena i Stefan Dworakowie postanowili wybudować kapliczkę Matki Boskiej, między innymi dla upamiętnienia własnych przeżyć podczas II wojny światowej. W tym okresie pierwszy mąż Heleny Dworak  Stefan Dembowski został rozstrzelany podczas pacyfikacji wsi Stobierna a dom ich został spalony za działalność konspiracyjną. Natomiast Stefan Dworak w tym okresie był zesłany na przymusowe roboty do III Rzeszy.

Jednak budowa kapliczki, dzięki denuncjacji została przerwana i zagrożona sankcjami. Dopiero w maju 1994 roku budowę ukończył już sam Stefan Dworak, którą poświęcił ks. Proboszcz Józef Pasiak, nadając jej tytuł Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego. Obecnie kapliczką opiekuje się rodzina państwa Dworaków.

7 maja zgromadziliśmy się przy kapliczce obok domu państwa Heleny i Antoniego Sutyłów. Wybudowano ją w 2001 roku z wdzięczności za doznane łaski. Ofiarodawcami są: Helena i Antoni Sutyłowie, figurkę Najświętszej Maryi Panny zakupili Maria i Stanisław Tompalscy. Figurka Św. Antoniego, poświęcona przez papieża Jana Pawła II, to dar księdza Władysława Krępy. Od tamtej pory każdego roku w maju spotykają się tu sąsiedzi, śpiewając litanię i pieśni Maryjne.

Kapliczka, przy której modliliśmy się 14 maja, została w 1937 roku zawieszona na dębie koło drogi. W 1945 roku jej fundatorzy, państwo Maria i Jakub Szosteccy musieli zdjąć ją z dębu, gdyż drzew było już bardzo stare. Przystąpili więc do budowy nowej kapliczki, na łące przy drodze biegnącej przez wieś. Potem kapliczką opiekowała się córka Szosteckich, Aniela Czyrnik, a następnie jej córka, Helena Dembowska. Obecnie kapliczką opiekują  się państwo Maria i Wiesław Dworakowie.

28 maja mieszkańcy bardzo licznie zgromadzili się na modlitwę przy kapliczce, która stoi przy drodze polnej wiodącej z Wólki Podleśnej do kościoła w Stobiernej. Zbudowano ją około 1930 roku. Jej fundatorami  byli Marcin  i Zofia Bal. Intencją wybudowania kapliczki była wdzięczność za odzyskanie niepodległości po zaborach i szczęśliwy powrót Marcina Bala z wojny bolszewickiej 1920 roku, w której walczył pod wodzą Józefa Piłsudskiego.

Miejsce to zostało wybrane, ponieważ tędy przechodzili  ludzie z Wólki Podleśnej do kościoła  parafialnego w Stobiernej.

Po śmierci Marcina i Zofii kapliczką opiekowali się Julian i Stefania Ba.l Po śmierci Juliana kapliczką opiekował się syn Stanisław i synowa Ewa. Obecnie do opieki nad kapliczką  przyłączyło się szereg osób. Wśród nich pani Kazimiera Nalepa, Krystyna Wilk, Helena Trojanowska, Maria Więcek  i jeszcze kilka innych osób, którym leży na sercu pamięć i opieka nad tym miejscem. Kapliczkę przy ścieżkach nazwano kapliczką  Matki Boskiej Polnej.

...Rapid Gallery Loading...

Jubileusz 20-lecia Parafialnego Zespołu Caritas w Stobiernej

      W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 23 kwietnia 2017r. dziękowaliśmy za 20 lat działalności charytatywnej Parafialnego Zespołu Caritas. 

...Rapid Gallery Loading...

Wielkanoc 2017

Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał!!!

 

Alleluja Alleluja Alleluja!!!

 

Zdrowych, radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych !!! 

...Rapid Gallery Loading...