UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA

Menu witryny

Spowiedź

Do spowiedzi św. zapraszamy

pół godziny przed Mszą św. w
dni powszednie,
niedziele i święta
.

Odwiedziny chorych

Osoby zgłoszone
pierwszy piątek miesiąca
od godz. 8.00

Kancelaria parafialna

Czynna

19.00 - 20.00 (czas letni)
18.00 - 19.00 (czas zimowy)
narzeczeni - wtorek i czwartek

Nieczynna

w pierwszy piątek miesiąca,

niedziele i święta

Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

     Możliwość zyskania odpustów za Zmarłych

       W uroczystość Wszystkich Świętych: po południu i w Dzień Zaduszny, Wierni mogą zyskać odpust zupełny, który ofiarują za zmarłych. Warunkiem koniecznym jest najpierw wyzbycie się przywiązania do grzechów (nawet lekkiego), a następnie przystąpienie do Spowiedzi i Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca i dowolnej modlitwy wg intencji Ojca Świętego. 

     W listopadzie: można w każdym dniu zyskuwać odpusty za Zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza. W dniach od 1 do 8 listopada - odpust zupełny, w pozostałych zaś dniach cząstkowy. Nawiedzając cmentarz należy pomodlić się za Zmarłych. Warunki uzyskania odpustu zupełnego jak wyżej, z tym, że spodziećśw. wystarczy dla zyskania odpustów w wielu dniach. 

 

Cmentarz parafialny nocą w dniu Wszystkich Świętych

...Rapid Gallery Loading...

 

Pasowanie na ucznia

W dniu 30 października br. w Zespole Szkół nr 1 w Stobiernej ks. proboszcz Józef Pasiak uroczyście poświęcił plecaki i przybory szkolne uczniom klasy I a i b. Następnie Pani dyrektor Beata Kowal i w-ce dyrektor Maria Skała dokonały uroczystego pasowania na ucznia.Okolicznościowy program przygotowały Panie wychowawczynie Marta Migut i Małgorzata Szybisty. Zdjęcia wykonał ks. wikariusz Mariusz Korbecki.


...Rapid Gallery Loading...

Modlitwa w intencji Misji Świętych

      Najświętsze Serce Jezusa, pragnące dusz naszych, spraw, aby nikt nie pozostał obojętny wobec Twojej Ewangelii, aby nikt nie czuł się zwolniony od czynnej miłości wobec tak wielu  ludzi potrzebujących pomocy i miłości.

IMG 8140

     O Jezu, Najwyższy i Wieczny Kapłanie, poślij od Ojca  Ducha Świętego, aby odnowił oblicze naszej Parafii, aby rozgrzał serca zobojętniałe i zimne, aby przyprowadził do nawrócenia serca niewierne i zdradliwe, aby oświecił serca błądzące, aby w sercach wszystkich ożywił świadomość powołania do apostolstwa w rodzinie, parafii, miejscu pracy, nauki i wypoczynku.

     Maryjo, która rozświetlasz nasze drogi życiowe, wspomóż nas swoim wstawiennictwem w dziele odnowy naszej wsapólnoty parafialnej.Zmobilizuj nas wszystkich, jak kiedyś sługi w Kanie Galilejskiej, do czynu przygotowującego cud przemiany serc. Dopomóż nam na nowo zaprosić Twojego Syna w teraźniejszość i przyszłość naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Amen.

Niepokalane Serce Maryi - módl sie za nami.

Św. Józefie Sebastianie - modl się za nami.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Pod Twoją obronnę...